Fjölbreytt staða sem aðstoðar- og þjónustufulltrúi í 50-60% starf

Fjölbreytt staða sem aðstoðar- og þjónustufulltrúi í 50-60% starf

Ert þú tæknivædd/ur? Áttu gott með að halda utan um verkefni og fylgja þeim eftir? Býrðu yfir góðri þekkingu á sviði heilsu?

Nýtur þú þess að þjónusta viðskiptavini og hefur þú reynslu af því að skilja viðskiptavininn eftir ánægðan? Ert þú framsækin/n, ófeimin/n og kannt vel við þig í netmarkaðssetningu? Þá erum við að leita að þér!

Starfið felur í sér um 50% hlutastarf en þó meira/minna eftir álagstímum, unnið er milli 9 og 17 alla virka daga heima frá, en einnig eru fundir í persónu innan fyrirtækis haldnir vikulega. Möguleiki er á meiri vinnu í framtíðinni og meiri vinnu á álagstímum (að meðaltali 4 sinnum yfir árið). Þó að starfsmaður þurfi að vera til taks yfir vikuna getur viðkomandi skipulagt sig sjálfur því tímarnir eru sveigjanlegir og vel hægt að komast að samkomulagi um fyrirkomulag.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

7. októberNánar >>

Sarfsfólk í afgreiðslu/eldhússtarf óskast

Hlöllabátar á Ingólfstorgi óska eftir starfsfólki í helgar-, nætur- og kvöldvinnu. Aðili þarf að vera orðinn 20 ára, þar sem vaktir eru seint á kvöldin. Æskilegt er að vera með bíl. Ef þú ert jákvæð/ur, rösk/raskur, ábyrg/ur, lærir hratt og vinnur vel þá endilega sækið um. Hægt er að mæta á staðinn frá 10:00 - 19:00 og tala við Jósef eða hringja i síma 8466880. Þar fást allar upplýsingar um vinnutíma.

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

ingunnolafs6@gmail.comNánar >>

Hlutastarf í sérvöruverslun

Hlutastarf í sérvöruverslun

Óska eftir starfsmanni í sérvöruverslun í Hafnarfirði. Um er að ræða hlutastarf með meiri vinnu í desember og á sumrin, hlutfallið er samkomulag. Heiðarleiki, stundvísi, snyrtimennska og mjög góð þjónustulund skilyrði. Þarf að vera íslenskumælandi. Vinnutími er samkomulag og hentar þetta starf mjög vel með skóla.

Umsóknarfrestur

7. október

Tekið við umsóknum á

smartboutique@simnet.isNánar >>

SÖLUMAÐUR ÓSKAST

SÖLUMAÐUR ÓSKAST

 Stál og stansar, ehf óska eftir að ráða öflugan sölumann til starfa.

Stál og stansar er rótgróið fyrirtæki, stofnað 1987, og er í stöðugum vexti. Um er að ræða sölu á varahlutum í jeppa, fólksbíla og kerrur sem og bílalyftur og efnavörur.

 

Starfssvið: 

 • Sölumennska og afgreiðsla í verslun
 • Vöruframsetning og áfylling
 • Ýmis lagerstörf  

 

Hæfniskröfur: 

 • Reynsla af sölustörfum æskileg
 • Þekking á bifreiðum
 • Tölvu og enskukunnátta
 • Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
 • Góð samskiptahæfni og frumkvæði
 • Hreint sakavottorð            

   

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

jon@stalogstansar.isNánar >>

Lagerstarf hjá Rekstrarvörum

Lagerstarf hjá Rekstrarvörum

Rekstrarvörur leitar eftir að ráða starfsmann á lager sinn að Réttarhálsi 2.

Rekstrarvörur sérhæfa sig í sölu-og dreifingu á hreinlætivörum, hjúkrunar- og rekstrarvörum.

Starfið felur í sér almenn lagerstörf eins og tiltekt pantana, móttöku á vöru og önnur tilfallandi störf.  

Vinnutími er frá kl. 8-17 mánudaga til fimmtudaga og 8-16 á föstudögum.

Hæfniskröfur

 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Samviskusemi og þjónustulund
 • Líkamlegt hreysti
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Reynsla af lagerstarfi
 • Lyftararéttindi kostur, en ekki skilyrði
 • Reyklaus og hreint sakavottorð

Umsjón með ráðningu hefur Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir fræðslu-og starfsmannastjóri RV. Allar umsóknir ásamt ferilskrá með mynd skulu sendar á sigurlaug@rv.is

Nánar >>

Umsóknarfrestur

9. október

Tekið við umsóknum á

sigurlaug@rv.isNánar >>

Sölustarf hjá Rekstrarvörum

Sölustarf hjá Rekstrarvörum

Rekstrarvörur óska eftir að ráða sölumann til starfa. Í boði er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki.

Starfið felur í sér heimsóknir og sölu á rekstrarvörum til fyrirtækja og stofnanna,  auk ráðgjafar í hreinlætismálum og þjónustu við viðskiptavini. Starfinu geta fylgt ferðalög  innanlands.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á,mannlegum samskiptum og helst að vera með einhverja reynslu af sölustörfum, viðkomandi sölumaður þarf að hafa góða innsýn og starfsreynslu af sölu og þjónustu.

 Vinnutími er 8:00-17:00 mánudaga til fimmtudaga og 8:00-16:00 föstudaga.

Leitað er að áhugasömum, ábyrgum, jákvæðum, sjálfstæðum og þjónustulunduðum aðila sem getur hafið störf fljótlega.

Rekstrarvörur er reyklaus vinnustaður

Umsjón með ráðningu hefur Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir fræðslu-og starfsmannastjóri RV. Allar umsóknir ásamt ferilskrá með mynd skulu sendar á sigurlaug@rv.is

Nánar >>

Umsóknarfrestur

9. október

Tekið við umsóknum á

sigurlaug@rv.isNánar >>

Aðstoðarmaður óskast í hlutastarf/Personal assistant is needed (part-time job)

Ég óska eftir aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Aðstoðin fer fram innan heimilis og utan þess.  Ég er hreyfihamlaður og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Aðstoðarfólk þarf að vera áreiðanlegt, reglusamt, reyklaust, heiðarlegt, stundvíst og hafa þjónustulund.  Sveigjanleiki í starfi er nauðsynlegur. Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki. Æskilegt er að umsækjandi hafi annaðhvort góða íslenskukunnáttu eða góða enskukunnáttu. Það er skilyrði að vera með hreint sakavottorð. 

Æskilegur aldur er 25-45 ára en ekki skilyrði.

Æskilegt að umsækjendur hafi bíl til umráða en þess ekki krafist.

---

I seek for a personal assistant who can help me with my daily activities both in my home and outside.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

10. október

Tekið við umsóknum á

eie1@hi.isNánar >>

Dönskukennari óskast til starfa í Lækjarbotnum

Waldorfskólinn Lækjarbotnum auglýsir eftirfarandi stöðu:

 • Dönskukennari

Waldorfskólinn Lækjarbotnum auglýsir eftir dönskukennara í 40% starf. Kennsla fer fram á mið- og fimmtudögum og óskum við eftir því að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16 ára barna og byggir starfið á uppeldisfræði Rudolfs Steiner. Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og bóklegt nám. Unnið er samkvæmt flatri stjórnun þar sem starfsmannaráð, sem allir fastráðnir starfsmenn eiga sæti í, ber ábyrgð á rekstri og innra starfi skólanna.

Í skólanum eru um 100 börn við leik og störf.

Skólinn er staðsettir 10 km austur af Árbæ í fallegum dal með ævintýralegu umhverfi.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á waldorfskolinn@waldorfskolinn.is.  

Nánar >>

Umsóknarfrestur

15. október

Tekið við umsóknum á

waldorfskolinn@waldorfskolinn.isNánar >>

TÆKNIMAÐUR Í VERKEFNASTJÓRNUN

TÆKNIMAÐUR Í VERKEFNASTJÓRNUN

THG arkitektar ehf. óska eftir að ráða tæknimann til starfa við verkefnastjórnun og fjölbreytta ráðgjafavinnu. Hjá THG arkitektum starfa nú 27 arkitektar og ráðgjafar á sviði arkitektúrs og verkefnastjórnunar. Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Helstu verkefni tæknimanns

 • Verkefnastjórn framkvæmda
 • Eftirlit með framkvæmdum
 • Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
 • Verklýsingar og útboðsgögn
 • Tilfallandi hönnunarvinna séruppdrátta
 • Ýmiskonar önnur ráðgjöf við viðskiptavini

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Byggingaverkfræði, byggingatæknifræði eða byggingafræðimenntun

Nánar >>

Umsóknarfrestur

4. október

Tekið við umsóknum á

ella@thg.isNánar >>

Starf hjá þjónustufyrirtæki

Starf hjá þjónustufyrirtæki

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmönnum með bílpróf til starfa við háþrýstiþvott og sótthreinsun á höfuðborgarsvæðinu. Góð laun í boði. Hefji störf strax.

Umsóknarfrestur

5. október

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Öryggisvörður - Verslunarþjónusta

 Öryggisvörður - Verslunarþjónusta

 Skilyrði:

 • Hreint sakavottorð
 • Íslenskukunnátta
 • 20 ára lágmarksaldur
 • Góð þjónustulund  

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 115@115.is

Einnig er hægt að sækja um á staðnum.

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 5 115 115

www.115.is

Í boði er 100% starf og hlutastarf bæði á dag- og næturvöktum.

Umsóknarfrestur

15. október

Tekið við umsóknum á

fridrik@115.isNánar >>

Félagsleg liðveisla og umönnun

Félagsleg liðveisla og umönnun

Okkur hjá Vinun ráðgjafar-og þjónustumiðstöðinni vantar starfsfólk í hlutastörf, Um dagvaktir er að ræða og getur vinnutími verið sveigjanlegur og hentar því vel með námi. Þau störf sem okkur vantar í eru umönnunarstörf og félagsleg liðveisla. Lipurð í mannlegum samskiptum og létt lund eru æskilegir eiginleikar. Til að kynnast betur þeirri starfsemi sem við bjóðum upp á, þá er heimasíða okkar; vinun.is og umsóknum skal skilað á vinun@vinun.is

Umsóknarfrestur

23. október

Tekið við umsóknum á

vinun@vinun.isNánar >>

Umsjón Ljósleiðarakerfis

Umsjón Ljósleiðarakerfis

VILT ÞÚ KOMA FÓLKI Í SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?

Ljósleiðaradeild Gagnaveitu Reykjavíkur leitar að starfsmanni sem hefur það hlutverk að hafa umsjón með grunnkerfi Ljósleiðarans þannig að viðskiptavinir okkar geti treyst öruggri tengingu.

Umsóknarfrestur

3. októberNánar >>
Atvinnuvaktin