Akademísk staða í stærðfræði

Akademísk staða í stærðfræði

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir akademískum starfsmanni í stærðfræði. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati. 

Starfssvið

 • Kennsla stærðfræðigreina í grunn- og meistaranámi í verkfræði og tæknifræði.
 • Mótun stærðfræðikennslu og námskrár í stærðfræði við tækni- og verkfræðideild.
 • Rannsóknir, gjarnan á sviði hagnýtrar stærðfræði eða tölfræði.
 • Þátttaka í stjórnsýslu deildar og kynningarstarfi.

Hæfniskröfur

 • Doktorsgráða í stærðfræði.
 • Frekari reynsla af rannsóknarstörfum er kostur.
 • Kennslureynsla og metnaður í kennslu.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar, gudrunsa@ru.is, og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar, sigrunth@ru.is. Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík hér að neðan, fyrir 15. september 2016.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

14. september

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Sölumaður fyrir Rekstrarvörur

Sölumaður fyrir Rekstrarvörur

Rekstrarvörur óska eftir að ráða sölumann til starfa. Í boði er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki. Starfið felur í sér heimsóknir og sölu á rekstrarvörum til fyrirtækja og stofnanna, auk ráðgjafar í hreinlætismálum og þjónustu við viðskiptavini. Starfinu geta fylgt ferðalög innanlands. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á, mannlegum samskiptum og helst að vera með einhverja reynslu af sölustörfum, viðkomandi sölumaður þarf að hafa góða innsýn og starfsreynslu af sölu og þjónustu.

Vinnutími er 8:00-17:00 mánudaga til fimmtudaga og 8:00-16:00 föstudaga.

Leitað er að áhugasömum, ábyrgum, jákvæðum, sjálfstæðum og þjónustulunduðum aðila sem getur hafið störf fljótlega.

Rekstrarvörur er reyklaus vinnustaður

Umsjón með ráðningu hefur Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir fræðslu-og starfsmannastjóri RV. Allar umsóknir ásamt ferilskrá með mynd skulu sendar á

Nánar >>

Umsóknarfrestur

28. ágúst

Tekið við umsóknum á

sigurlaug@rv.isNánar >>

Starfsmaður í mötuneyti á daginn

Við óskum eftir að ráða fólk í mötuneyti miðsvæðis vinnutími er frá 7:30-15:30 :)

Við óskum eftir vönum starfsmanni í afgreiðslustörf og vinnu í eldhúsi :)

Aðal starfið er að afgreiða viðskiptavini sjá um áfyllingar á kæla, pantanir og þrif :)

Starfsmaðurinn þarf að hafa mikla þjónustulund, vera þolinmóður og vera öflugur :)

Upplýsingar og ferilskrá með meðmælum óskast á netfangið gudrun@kruska.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax :)

Laun samkvæmt launatöflu Eflingar :)

Tekið við umsóknum á

gudrun@kruska.isNánar >>

Þjónusturáðgjafi - Hlutastarf

Þjónusturáðgjafi - Hlutastarf

 

Þjónusturáðgjafi - Hlutastarf

Aurar innheimtustofa ehf., leitar að þjónusturáðgjafa sem hefur brennandi áhuga á þjónustu og sölu. 

Helstu verkefni:

 • Innheimta
 • Bókun kynningar-og sölufunda í gegnum síma. 
 • Símsvörun og móttaka 

Menntun og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist starfi kostur en alls ekki skilyrði.
 • Mikill áhugi á sölu/þjónustu.
 • Reynsla af sölu-og innheimtustörfum kostur.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum mikill kostur.

 

Við bjóðum launatryggingu+árangurstengda þóknun. Vinnutími er að lágmarki þrír dagar í viku frá kl. 10:00 til 14:00 þó lengur ef þörf er á. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda ferilskrá á á netfangið

Nánar >>

Umsóknarfrestur

1. september

Tekið við umsóknum á

arni@aurar.isNánar >>

Rafiðnaðarfólk

Rafiðnaðarfólk

Vilt þú koma fólki í samband við framtíðina? 

Það er nóg að gera hjá Ljósleiðaranum. Við leitum því að rafiðnaðarfólki til starfa við að afhenda viðskiptavinum okkar Ljósleiðarann. Við leitum að jákvæðu, útsjónarsömu og samskiptalipru fólki í hóp skemmtilegra og hæfra félaga sem standa vel saman í að veita viðskiptavinum Ljósleiðarans framúrskarandi þjónustu.
 
Þú færð að koma fólki í hágæðasamband:

 • Mæta nýrri áskorun á hverjum degi
 • Velja bestu lagnaleiðir; jafnt ljósleiðara- sem smáspennulagnir
 • Virkja þjónustu s.s. nettengingar, sjónvarp og síma
 • Sinna alls kyns  öðrum spennandi verkefnum

- og skilja viðskiptavininn eftir með bros á vör!
 Það væri frábært ef þú vildir einnig hjóla með okkur í WOW Cyclothon 2017.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

8. september

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Starf hjá þjónustufyrirtæki

Starf hjá þjónustufyrirtæki

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmönnum með bílpróf til starfa við háþrýstiþvott og sótthreinsun á höfuðborgarsvæðinu. Hefji störf strax.

Umsóknarfrestur

1. september

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Grillari

Grillari

 Veitingastaðurinn Café Bleu í Kringlunni óskar eftir að ráða duglegan og jákvæðan einstakling með reynslu af eldhúsvinnu til að starfa með okkur á krefjandi og skemmtilegum vinnustað.

Starfið felur í sér eldamennsku á grilli og almenn matreiðslustörf.

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á matargerð og geta unnið undir álagi.

Um er að ræða 85-100% starf í vaktavinnu, 2-2-3 vaktir.

Vinnutími er frá 10.00-20.00 ca.

 

Tekið er á móti umsóknum með ferilskrá á cafebleu@cafebleu.is

Nánari upplýsingar í síma 899-1965

Umsóknarfrestur

14. september

Tekið við umsóknum á

cafebleu@cafebleu.isNánar >>

Ræstingar / viðhald fasteignar

Ræstingar / viðhald fasteignar

Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða vandvirkan og samviskusaman aðila í fullt starf við ræstingar verkstæða og framkvæmd minniháttar viðhaldsverkefna innan fyrirtækisins.

Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á KIA og Mercedes-Benz bifreiðum. Boðið er upp á krefjandi vinnuumhverfi í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga.

Ábyrgð og verkefni:

 • Dagleg ræsting verkstæða
 • Minni viðhaldsverkefni
 • Önnur tilfallandi störf innan fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

 • Gott líkamlegt hreysti
 • Íslensku- eða enskukunnátta skilyrði
 • Reynsla af svipuðu starfi kostur
 • Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi

Umsóknarfrestur

5. september

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Símaráðgjafar

Símaráðgjafar

Ertu góður í síma,

símaráðgjafar óskast strax í hlutastarf, kvöld- og/eða dagvinna. 

Við bjóðum:

 • Launatrygging með árangurstengdum þóknunum
 • Sveigjanlegan vinnutíma
 • Skemmtilegan starfsanda

Hentar sérstaklega vel sem aukavinna með námi. 

Menntun og hæfniskröfur: 

 • Brennandi áhugi á sölu/þjónustu er skilyrði
 • Sannfæringarkraftur og hæfni í mannlegum samskiptum er afar góður kostur
 • Almenn tölvufærni
 • Frumkvæði drifkraftur og skipulagshæfni eru kostir sem við kunnum að meta

 

Umsóknarfrestur

4. september

Tekið við umsóknum á

steini@vidskiptatengsl.isNánar >>

Blikksmiðja

Blikksmiðja

Ísloft- Blikk & Stálsmiðja ehf

Óskar eftir eftirfarandi starfsmönnum til starfa:

 • Blikksmiðum til starfa á verkstæði
 • Málmiðnarmönnum til starfa á verkstæði
 • Blikksmiðum og/eða öðrum iðnaðarmönnum til starfa við verkefni utan verkstæðis
 • Vönum aðstoðarmönnum

Um er að ræða fjölbreytt störf við blikk- og málmsmiði bæði innan og utan verkstæðis.

Mjög góð verkefnastaða er framundan.

Umsóknir sendist í tölvupósti á isloft@isloft.is. Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu

Íslofts www.isloft.is  með því að smella á link efst á síðunni. Nánari upplýsingar í síma 5876666

Umsóknarfrestur

20. september

Tekið við umsóknum á

isloft@isloft.isNánar >>

Ertu sterk/ur – aðstoðarmaður í mötuneyti

Aðstoð­ar­maður óskast í mötu­neyti hjá fyrir­tæki sem er miðsvæðis í Reykjavík.

Viðkom­andi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um er að ræða dagvinnu frá kl. 8:00 – 16:00.

Meðal verk­efna eru uppvask, að bera þunga hluti og sinna ýmsum störfum í mötu­neyti í samráði við matreiðslu­meistara.

Viðkom­andi þarf að vera duglegur, líkam­lega hraustur og með mikla þjón­ustu­lund.

Nánar >>

Vélvirkjar, stálsmiðir eða vélfræðingar

Vélvirkjar, stálsmiðir eða vélfræðingar

Við leitum eftir kraftmiklum einstaklingum með fagmenntun og starfsreynslu sem og/eða nemum á sviði málm- og véltækniiðnaðar.

Verkefni sem Hamar sinnir:

 • Heildarlausnir fyrir iðnað
 • Stálsmíði úr svörtu/ryðfríu stáli og áli
 • Sérsmíði og fjöldaframleiðsla
 • Vélaviðgerðir og vélsmíði
 • Rennismíði í sérsmíði og fjöldaframleiðslu
 • Tjakkasmíði og viðgerðir, sérsmíði og framleiðsla
 • Spilviðgerðir
 • Vöruhönnun, þróun og tæknileg aðstoð

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Iðnmenntun, vélfræðimenntun og/eða góð reynsla í faginu
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og vinnur vel í teymi
 • Öguð vinnubrögð og gott skipulag
 • Metnaður til að skila góðu starfi

Nánar >>

Umsóknarfrestur

30. septemberNánar >>

Kvöld- og helgarvinna

Kvöld- og helgarvinna

KVÖLD- OG HELGARVINNA 

Aukavinna

Sölufulltrúar óskast í söluver okkar.

Umsækjandi þarf að vera amk 18 ára, hér starfar skemmtilegt fólk á aldrinum 18-68 ára

Kvöldvinna og/eða helgarvinna.

Lágmark þrjár vaktir á viku. En það má líka taka allar vaktir.

Tækifæri til að ná sér í góðan aukapening.

Góð laun og góðir bónusar í skemmtilegu umhverfi.

Slástu í hópinn, reynsla ekki nauðsynleg.

Hringdu í síma 7747400 en einnig má senda umsókn á netfangið: kvoldvinna@simstodin.is

Umsóknarfrestur

10. september

Tekið við umsóknum á

kvoldvinna@simstodin.isNánar >>

Dagvinna – fjölbreytt verkefni

Dagvinna – fjölbreytt verkefni

Dagvinna – fjölbreytt verkefni –

þjálfun – sveigjanlegur vinnutími

Vegna aukinna verkefna vantar okkur fleiri þjónustulipra

sölufulltrúa í dagteymið okkar.

25 ára+ og fólk með reynslu gengur fyrir.

Upplýsingar í s. 647 4700 og 778 4500

og dagvinna@simstodin.is

Umsóknarfrestur

10. september

Tekið við umsóknum á

dagvinna@simstodin.isNánar >>
Atvinnuvaktin