Sölumaður í Rafha

Sölumaður í Rafha

Okkur bráðvantar metnaðarfullan sölumann, til að sinna sölu á heimilistækjum, þjónusta viðskiptavini og hafa umsjón með sýningarsal.

Við ætlumst til að þú:
Hafir brennandi áhuga á sölumennsku og sért sannfærandi.
Hafir ótakmarkaða þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
Hafir frumkvæði og sért virkur og drífandi starfskraftur.
Getir leyst vandamál á sjálfstæðan og ábyrgðarfullan hátt.
Hafir góða tölvu- og tungumálakunnáttu.
Sért stundvís, áreiðanlegur og reglusamur.

Við bjóðum uppá:
Góð laun og árangurstengdar bónusgreiðslur.
Þægilegt hvetjandi vinnuumhverfi og góður vinnuandi.
Þjálfun og starfsþróun í boði.

Umsókn og ferilskrá óskast sendar á egill@rafha.is.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur

16. mars

Tekið við umsóknum á

egill@rafha.isNánar >>

Editorial Assistant

Editorial Assistant

About the Role

  Authority Nutrition, a division of Healthline Media, is seeking an editorial assistant to join our team of highly qualified professionals in the Iceland office. As the editorial assistant, you will be responsible for completing various tasks ranging from editing nutrition articles to uploading them into our content system. The ideal candidate will have a strong background in English, preferably with writing or editing experience. You will need to demonstrate a strong technical command of the English language, superb attention to detail and solid critical thinking skills.   This is a full-time (40 hours per week) position located in our office in Kopavogur, with optional work-from-home Fridays. Healthline offers competitive compensation packages and benefits.  

Nánar >>

Umsóknarfrestur

2. mars

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Málmiðnaðarmaður á verkstæði

 Málmiðnaðarmaður á verkstæði

Við leitum að einstaklingi með yfirgripsmikla þekkingu á málmsmíði og viðgerðum til að starfa á verkstæði. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Fjölbreytt nýsmíði og viðgerðaverkefni á búnaði Veitna
 • Daglegur rekstur á dreifikerfi heita og kalda vatnsins

Starfs- og hæfniskröfur 

 • Sveinspróf í málmiðngrein 
 • A.m.k. þriggja ára starfsreynsla úr faginu
 • Úrræðagóð/ur
 • Lipurð í samskiptum
 • Rík öryggisvitund

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Vinnutíminn er frá klukkan 08:20-16:15. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á öryggi og velferð, jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi.  

Nánar >>

Umsóknarfrestur

27. febrúar

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Málmiðnaðarmaður í dreifikerfi

 Málmiðnaðarmaður í dreifikerfi

Við leitum að úrræðagóðum málmiðnaðarmanni starfa út í dreifikerfinu. Fjölbreytt verkefni í boði fyrir áhugasaman einstakling.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Fjölbreytt lagnaverkefni bæði úti og inni s.s. viðgerðir, endurnýjanir og smærri nýlagnaverk
 • Daglegur rekstur á dreifikerfi heita og kalda vatnsins

Menntunar- og hæfniskröfur 

 • Sveinspróf í málmiðngrein
 • Úrræðagóð/ur
 • Lipurð í samskiptum
 • Rík öryggisvitund
 • Reynsla af raf- og logsuðu kostur

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Vinnutíminn er frá klukkan 08:20-16:15. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á öryggi og velferð, jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi.  

Nánar >>

Umsóknarfrestur

27. febrúar

Tekið við umsóknum á

asdis.eir.simonardottir@or.isNánar >>

Pípari - viltu komast hinu megin við mælinn?

Pípari - viltu komast hinu megin við mælinn?

Við leitum að úrræðagóðum iðnaðarmanni í hóp öflugra fagmanna til að sinna veitukerfum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Uppbygging, rekstur og viðhald í dreifikerfum vatns- og hitaveitu Veitna
 • Fjölbreytt verkefni bæði inni og úti við nýlagnir, viðgerðir og tengingar við húskerfi

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Sveinspróf í pípulögnum
 • Úrræðagóð/ur
 • Lipurð í samskiptum
 • Rík öryggisvitund

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. Vinnutíminn er frá klukkan 08:20-16:15. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið. 

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á öryggi og velferð, jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi.  

Nánar >>

Umsóknarfrestur

27. febrúar

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Verkfræðingur/tæknifræðingur í ástandsgreiningu fráveitu

Verkfræðingur/tæknifræðingur í ástandsgreiningu fráveitu

Verkfræðingur/tæknifræðingur í ástandsgreiningu fráveitu

Hefur þú gaman af mælingum og pælingum?

Við leitum að einstaklingi í ástandsgreiningu fráveitu til þess að sjá um skipulag og framkvæmd ástandsgreininga og bilanaleitar í lagnakerfi fráveitunnar.  

Starfs- og ábyrgðarsvið

 • Skipulag og framkvæmd ástandsgreiningar
 • Skipulag og framkvæmd bilanaleitar
 • Umsjón með rennslismælum og öðrum tækjabúnaði
 • Úrvinnsla upplýsinga og ráðgjöf um aðgerðir

Menntunar- og hæfniskröfur

 • B.Sc gráða í tækni- eða verkfræði
 • Skipulagshæfileikar
 • Greiningarhæfni og hæfileiki til að setja fram gögn á skipulagðan hátt
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Nánar >>

Umsóknarfrestur

27. febrúar

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Postdoctoral researcher in vacuum microelectronics and microwave engineering

Postdoctoral researcher in vacuum microelectronics and microwave engineering

Keywords: Vacuum electronics, physical electronics, terahertz.

The Nanonphysics Center at Reykjavík University (nano.ru.is) has an opening for a postdoctoral researcher for a two-year position, extendable to three years, in the field of vacuum electronics and coherent radiation. The succesful candidate will collaborate on efforts to design and carry out an experiment to generate THz radiation from space charge induced current modulation in vacuum microdiodes.

The project is primarily experimental, with some simulation involved, and is done in collaboration with partners at the Iceland Innovation Center, University of Texas, Arlington, Boise State University and Imperial College, London. The job duties for this position are primarily the design and construction of the microdiode system, design of the outcoupling device from the diode and in THz detection.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

16. mars

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Innheimtufulltrúi/Gjaldkeri

Innheimtufulltrúi/Gjaldkeri

Arctic Adventures leitar eftir áreiðanlegum og dugmiklum einstaklingi til að taka að sér starf gjaldkera, sem einnig sér um reikningagerð og innheimtur fyrir félagið og dótturfélög.

Um fullt starf er að ræða og mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfsstöð er í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Reykjavík.

Ef þú vilt vinna með hressu og skemmtilegu fólki í lifandi umhverfi í ferðamannaiðnaðinum á Íslandi, þá erum við að leita að þér!

Starfssvið

 • Umsjón með greiðslu reikninga
 • Umsjón með innheimtu viðskiptakrafna
 • Kemur að gerð greiðsluáætlana
 • Reikningagerð
 • Samskipti við lánardrottna og skuldunauta, innlenda sem erlenda
 • Önnur tengd verkefni sem upp kunna að koma

Nánar >>

Umsóknarfrestur

4. mars

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Lagerstarf hjá Rekstrarvörum

Lagerstarf hjá Rekstrarvörum

Rekstrarvörur leitar eftir að ráða starfsmann á lager sinn að Réttarhálsi 2.

Rekstrarvörur sérhæfa sig í sölu-og dreifingu á hreinlætivörum, hjúkrunar- og rekstrarvörum.

Starfið felur í sér almenn lagerstörf eins og tiltekt pantana, móttöku á vöru og önnur tilfallandi störf.  

Vinnutími er frá kl. 8-17 alla virka daga.

Hæfniskröfur

 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Samviskusemi og þjónustulund
 • Líkamlegt hreysti
 • Reynsla af lagerstarfi
 • Lyftararéttindi kostur, en ekki skilyrði
 • Reyklaus og hreint sakavottorð

Umsjón með ráðningu hefur Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir fræðslu-og starfsmannastjóri RV. Allar umsóknir ásamt ferilskrá með mynd skulu sendar á sigurlaug@rv.is

Umsókn skal merkja lager18

Nánar >>

Umsóknarfrestur

25. febrúar

Tekið við umsóknum á

sigurlaug@rv.isNánar >>

Bílstjórar með meirapróf óskast - Sumarstarf

Bílstjórar með meirapróf óskast - Sumarstarf

Pósturinn leitar að bílstjórum með meirapróf í sumarstörf 2018.

Í boði eru störf sem eru annars vegar keyrsla á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar næturkeyrsla út á land.

Afleysingatímabilið er frá 15. maí til 15. september og æskilegt er að einstaklingar geti unnið sem mest á þessu tímabili.

Um er að ræða fjölbreytt störf við að sinna vöruflutningum, afhendingu pósts og annarra þjónustuvara. Í boði er vakta- og dagvinna.

 

Hæfniskröfur

 • Meiraprófsréttindi (C).
 • Réttindi til að keyra með tengivagn (CE) er kostur fyrir keyrslu á höfuðborgarsvæðinu.
 • Réttindi til að keyra með tengivagn (CE) er skilyrði fyrir næturkeyrsluna.
 • Mikil reynsla af akstri vöruflutningabifreiða er kostur.
 • Íslenskukunnátta er æskileg.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

25. febrúar

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Doktorsnemi í sálfræði við sálfræðisvið HR

Doktorsnemi í sálfræði við sálfræðisvið HR

Staða doktorsnema í sálfræði við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík, við verkefnið "Áföll, geðheilsa og uppljóstrun kynferðisofbeldis", er laus til umsóknar.

Doktorsneminn mun vinna með hópi íslenskra og erlendra vísindamanna að því að safna langtímagögnum um áföll, áfallastreitueinkenni og sögu um kynferðislegt ofbeldi og uppljóstrun um ofbeldi meðal fullorðinna á Íslandi. Rannsóknin fékk verkefnisstyrk Rannís í janúar 2018.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaraprófi í sálfræði eða skyldum fræðigreinum. Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018. Sótt er um á vef HR: radningar.hr.is og þar má finna nánari upplýsingar um stöðuna.

Einnig má hafa samband við annan hvorn verkefnisstjóra rannsóknarinnar dr. Bryndísi Björk Ásgeirsdóttur (bryndis@ru.is), dósent við sálfræðisvið HR eða dr. Rannveigu Sigurvinsdóttur (rannveigs@ru.is), aðjúnkt við sálfræðisvið HR.

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Símavarsla/hlutastarf

Óskum eftir starfskrafti við símavörslu í þjónustuver hjá Ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra í Kópavogi frá og með 16.apríl ´18. Tölvukunnátta nauðsynleg. Vinnutími frá 07-12 aðra vikuna og 12-17 hina vikuna. Viðkomandi  Þarf að hafa góða þekkingu af götukerfi Kópavogs, hafa áhuga á mannlegum samskiptum, vera jákvæður og með ríka þjónustulund og Þarf að geta unnið sjálfstætt.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá á efstiholl@gmail.com.

Umsóknarfrestur

13. apríl

Tekið við umsóknum á

efstiholl@gmail.comNánar >>

Bifreiðastjóri

Bifreiðastjóri

Óskum eftir bílstjóra karl/kona  í fullt starf við akstur fyrir Ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða 100% starf og möguleika á yfirvinnu.

Kostur er að hafa þekkingu á götukerfi Kópavogs og Reykjavíkur.

Skilyrði :

Þarf að hafa ökuréttindaflokk D eða D1.

Leiðtogahæfileikar

Skipulagshæfileikar

Íslenskukunnátta 

Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Hreint sakavottorð

 

Umsóknarfrestur

1. apríl

Tekið við umsóknum á

efstiholl@gmail.comNánar >>

Húsgagnasmiður / Smiður á verkstæði.

Húsgagnasmiður / Smiður á verkstæði.

 

Húsgagnasmiður óskast á trésmíðaverkstæði.

Trésmiðjan Jari er lítið trésmíðafyrirtæki sem hefur verið starfrækt í 27 ár.

Vinnuandinn er góður og verkefnastaðan góð.

Starfið felur í sér fjölbreytta smíði á verkstæði ásamt tilfallandi verkum.

Hæfnikröfur:

 • Reynsla af innréttingasmíði.
 • Íslenskukunnátta.

Umsóknarfrestur

31. mars

Tekið við umsóknum á

tjari@simnet.isNánar >>
Atvinnuvaktin